Lydnad

Lydnadstävling på Töreboda BHK 2013-06-15

Domare: Ulf Jacobsson

Utterlyan’s Ziggy

Lydnadsklass I:  105 poäng, 3. pris